Usługi

Oferujemy swoje usługi na każdym etapie inwestycji. Od asysty w kupnie działki lub budynku po odbiór obiektu budowlanego i pozwolenie na użytkowanie. Nasza pomoc w wybraniu terenu lub obiektu pod inwestycje opiera się na wykonanym wcześniej studium wykonalności oraz wywiadzie sieciowym.

Zastępujemy Inwestora przy uzyskiwaniu warunków przyłączeniowych, warunków zabudowy i wszystkich koniecznych uzgodnień.

Podczas całego procesu służymy doradztwem prawnym.

Wykonujemy:

  • adaptacje domów katalogowych,
  • projekty domów jednorodzinnych,
  • doprowadzany do pozwolenia na budowę,

Zapewniamy:

  • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, przetargowe i powykonawcze,
  • projekty branżowe,
  • pełną koordynację projektową.

Działamy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Na budowach prowadzimy nadzory autorskie i jeśli Inwestor wyrazi taką chęć pomagamy w wyborze wykonawców.